Conferințe

Prezentări în cadrul unor conferințe sau sesiuni de comunicări științifice

Cadrul instituțional al protecției drepturilor fundamentale: Agenția Europeană pentru drepturile fundamentale  în cadrul Sesiunii de comunicări științifice a Cercului dedicat Dreptului Uniunii Europene, cu tema  Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene – 3 ani de la intrarea în vigoare, coordonator științific, prof. univ. dr. Augustin Fuerea, Universitatea Nicolae Titulescu din București, 12 decembrie 2012.

The Monetary Agreement between The European Union and The Holy See – The Vatican City State, în cadrul Conferinței Studențești Anuale „Nicolae Titulescu, ediția a III-a”, Universitatea Nicolae Titulescu din București, 19 aprilie 2013;

The international legal framework granting humanitarian aid in  Situations of armed conflict  în cadrul Conferinței Studențești Anuale CONSTANT 2014, ediția a IV-a, Universitatea Nicolae Titulescu din București, 11 aprilie 2014.

The humanitarian actions in situations of armed conflict undertaken by the Sovereign Military Order of Malta în cadrul Conferinței Studențești Anuale CONSTANT 2014, ediția a IV-a, Universitatea Nicolae Titulescu din București, 11 aprilie 2014.

 Cauzele istorice ale politicii externe a României reflectate în Tratatele de pace ale Primului Război Mondial, în cadrul Sesiunii de comunicări științifice Tradiție, Istorie, Armată, Ediția I, Muzeul Militar Național  Regele Ferdinand I, 5-6 iunie 2014.

Echilibrul diplomatic brâncovenesc, în cadrul Simpozionului Științific cu tema Cultura brâncovenească în contextul culturii europene,  Mânăstirea Sâmbăta de Sus, 22-24 septembrie 2014.

Istoricul aderării Uniunii Europene la Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, în cadrul Sesiunii de comunicări științifice a Cercului dedicat Dreptului Uniunii Europene, cu tema Aderarea Uniunii Europene la Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale,  coordonatori științifici, prof. univ dr. Augustin Fuerea și conf. univ dr. Roxana Mariana Popescu, Universitatea „Nicolae Titulescu” din București, 10 decembrie 2014.

The Delegation of the European Union to the Holy See, to the Order of Malta and to the United Nations organisms in Rome, în deschiderea Conferinței Studențești Anuale CONSTANT 2015, ediția a V-a, Universitatea Nicolae Titulescu din București, 11 aprilie 2014.