Proiecte

Asociația Europeană de Studii Internaționale – AESI

Unul dintre cele mai importante proiecte pe care le-am inițiat și dezvoltat este Asociația Europeană de Studii Internaționale – AESI. Înființată pe 30 august 2016, AESI este persoană juridică română de drept privat cu scop nepatrimonial, apolitică și independentă, de interes general, înființată în temeiul Ordonanței nr. 26/2000, cu modificările și completările ulterioare. AESI este înzestrată cu o Editură, înregistrată la Biblioteca Națională a României.

Scopul AESI este de a promova:
a) valorile comune ale României și ale partenerilor săi internaționali;
b) valorile și politicile Uniunii Europene;
c) sistemul Organizației Națiunilor Unite;
d) morala și valorile creștine;
e) valorile civice, ale democrației și ale statului de drept;
f) drepturile și libertățile fundamentale ale Omului.

În vederea atingerii scopurilor sale, Asociația elaborează și implementează o serie de proiecte. Printre acestea amintim Sesiunea Științifică AESI (eveniment anual) și Publicația Științifică AESI (publicație serială bianuală). De asemenea, Asociația întreprinde demersuri pentru organizarea unor cursuri de formare profesională și conferințe.

AESI se adresează în special tinerilor, oferindu-le posibilitatea de a evolua din punct de vedere științifico-profesional prin elaborarea și implementarea unor proiecte, precum Sesiunea de Comunicări Științifice, organizată în fiecare an, în luna martie. Totodată, cunoscând necesitatea tinerilor de a publica, Asociația oferă acestora posibilitatea și sprijinul necesar unui astfel de demers, prin intermediul Editurii Asociației. Toate acestea, cu posibilitatea de a căpăta experiență profesională și/sau de specialitate, dacă este se optează și pentru voluntariat. Implicarea în cadrul Asociației este punctuală și complementară oricăror altor activități, universitare sau profesionale.

Alte proiecte organizate

Concursul Național de Drept Umanitar și Dreptul Refugiaților, ediția a VI-a, organizat de Centrul de Studii de Drept Umanitar al Universității Nicolae Titulescu din București, în parteneriat cu Înaltul Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați (UNHCR) – Reprezentanța în România, Crucea Roșie Română, Comisia Națională de Drept Umanitar și Centrul de Drept Umanitar al Armatei Române, decembrie 2013.