Publicații

Volume publicate

Misiunea și politicile Sfântului Scaun în cadrul sistemului Națiunilor Unite, teză de disertație, Editura Asociației Europene de Studii Internaționale, București, 2016, ISBN 978-606-94313-0-6.

Studii publicate

Sfântul Mitropolit Andrei Șaguna și Statutul Organic” în Sfinți, Eroi și Martiri, colecția Studii, Editura Sitech, Craiova, 71-86, ISBN 978-606-11-5618-4.

 „Paradigma Războiului de Iarnă” în Tradiție, Istorie, Armată, Ediția a III-a, vol. II, Editura  Sitech, București, 2016, pp. 46-55, ISBN general 978-606-11-5393-0.

„Receptarea Sfântului Grigorie Palama și a misticii isihaste în Biserica Romano-Catolică” în Sfinți, Eroi și Martiri, coordonator C-dor conf. Dr. Olimpiu Manuel Glodarenco și Prof. univ. dr. Paul Bocănete, Editura Muzeului Militar Național „Regele Ferdinand I”, București, 2015, pp. 216-231. ISBN 978-606-93572-8-6.

Politicile interreligioase ale Papei Francisc realizate în vederea soluționării conflictelor din Orientul Mijlociu” în Tradiție, Istorie, Armată, volumul II, coordonator C-dor Olimpiu Manuel Glodarenco, Editura Muzeului Militar Național „Regele Ferdinand I”, București, 2015, pp. 336- 344.

Delegația Uniunii Europene pe lângă Sfântul Scaun, Ordinul Suveran Militar de Malta și organismele Organizației Națiunilor Unite cu sediul la Roma” în Conferința Studențească anuală CONSTANT 2015, Editura Universității Nicolae Titulescu din București, 2015, pp. 410-422; ISSN (CD-ROM): 2246-9214 / ISSN-L: 2246-9214.

Istoricul aderării Uniunii Europene la Convenția Europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale” în Conferința Studențească anuală CONSTANT 2015, Editura Universității Nicolae Titulescu din București, 2015, pp. 334-341; ISSN (CD-ROM): 2246-9214 / ISSN-L: 2246-9214.

Cauzele istorice ale politicii externe a României reflectate în Tratatele de pace ale Primului Război Mondial” în Tradiție, Istorie, Armată, Editura Muzeului Militar Național Regele Ferdinand I și Editura SITECH, București / Craiova, 2014, pp. 100-110, ISBN 978-606-93572-3-1/ ISBN 978-606-11-4056-5.

Episcopia Armatei- Apostolat în slujba Patriei” în Misiunea – Revista Centrului de Cercetare a Conlucrării Bisericii Ortodoxe cu Armata României „General Paul Teodorescu, Anul I, nr. 1/2014, ISSN: 2360-4190/ ISSN-L 2360-4190, pp. 54-60.

Echilibrul diplomatic brâncovenesc” în Cultura brâncovenească în contextul culturii europene, coordonator: C-dor conf. univ. dr. Olimpiu Manuel Glodarenco, volum susținut de Guvernul României, Secretariatul de Stat pentru Culte, Mitropolia Ardealului, Mânăstirea Brâncoveanu – Sâmbăta de Sus și Muzeul Militar Național „Regele Ferdinand I”, Editura Muzeului Militar Național „Regele Ferdinand I” și Editura SITECH, Colecția Studii, pp. 84-103; ISBN: 978-606-935724-8 / ISBN 978-606-11-4339-9.

Acțiunile umanitare în situațiile de conflict armat ale Ordinului Suveran Militar de Malta” în Conferința anuală CONSTANT 2014, Editura Universității Nicolae Titulescu din București, ISSN 2246-9214 pp. 430-446.

Cadrul juridic internațional al acordării ajutoarelor umanitare în situațiile de conflict armat” în Conferința anuală CONSTANT 2014, Editura Universității Nicolae Titulescu din București, ISSN 2246-9214 pp. 447-465.

Acordurile Monetare încheiate între Uniunea Europeană și Sfântul Scaun – Statul Cetății Vaticanului” în Revista de Drept Public, Anul XIX (42) Serie Nouă, ianuarie – martie 2014, Editura Universul Juridic, pp. 144-157, ISSN: 1224-4872 (ediția revizuită a studiului „Acordurile Monetare dintre Uniunea Europeană și Sfântul Scaun – Statul Cetății Vaticanului” în Conferința anuală Nicolae Titulescu CONSTANT 2013, Editura Universul Juridic Pro-Universitaria, pp. 758-769, ISSN 2246-9214).

Diplomația ecleziastică – Biserica în contextul politic internațional” în Revista ASTO, nr. 2(20) iunie 2013,  pp. 9-10, ISSN 2069-4369.